Kördagar 2021

Datum Mål Ansvarig Anteckningqr
17 juni Torups Friluftskafé Johnny Rostvall Avrostningsrunda
24 juni     Midsommar på G – ingen runda
1 juli      
8 juli      
15 juli      
22 juli      
29 juli      

 

Kontakt

Nils Erik Östergren
nilserik.ostergren@telia.com
0706 49 24 30


Johnny Rostvall
johnny@rostvall.com

0734 32 40 32


Bengt-Arne Eriksson
bae.eriksson@gmail.com

0705 42 11 55