SVEDALA MOTORKLUBB MOPEDSEKTIONEN.
REGLER FÖR GRUPPKÖRNING MED 30- MOPEDER.

Det är alltid den enskilde föraren som ansvarar för att trafikregler och att normalt trafikvett följs.
Mopeden ska vara i trafiksäkert skick och försäkrad. Före körning hålls en kort genomgång om vägen/målet.

I början av säsongen bestäms vem som skall ansvara för varje veckokörning under säsongen.
Medlemmarna delar på detta uppdrag.  Den som ansvarar för resp. körtillfälle leder körningen och kör först.
Längst bak kör en ”uppsamlare” som hjälper till när någon får problem och har koll på att alla är med.
Vi eftersträvar alltid att gula västar används av ledartrojkan i början, i mitten och längst bak.

Se till att Du har bensin som räcker för körningen. Håll jämn hastighet. Ju längre bak du hamnar ju
ojämnare blir farten i kolonnen och det går alltid fortare längst bak i ledet.

Vid fara på vägen signalerar ledaren med handen. Detta för att varna bakomvarande. Alla tecken skall vidarebefordras i kolonnen.

Håll alltid ett bra avstånd till framförvarande. ”Zick-zack formering” är att föredra på större väg.
Första mopeden ligger lite till vänster i vägbanan, nästa till höger. Det är avståndet till framförvarande i
samma spår som gäller.

På smal och krokig väg kör vi på ett led. Håll din plats i gruppen.

Kör inte om framförvarande om du inte skall fylla på framförvarande spår.
Du ansvarar för att den som ligger bakom dig inte försvinner. Saktar den in eller stannar så gör likadant.
Om fältet splittras, t.ex vid korsning, trafikljus, kör vi långsamt på ett led efter vägkanten för att samla
ihop och för att underlätta för annan trafik.

Till sist; Medlemskap i Svedala Motorklubb krävs för att vara med och köra och få ta del av olika aktiviteter.
Du får gärna prova och köra två gånger utan medlemsavgift. 

Här på hemsidan kan Du kontakta ansvariga för att ordna medlemskapet.

Mopedsektionen.

Kontakt

Nils Erik Östergren
nilserik.ostergren@telia.com
0706 49 24 30


Johnny Rostvall
johnny@rostvall.com

0734 32 40 32


Bengt Larsson
H7bengan@gmail.com
0708 70 17 20